Bokbandsstämplar från 1500-talet och 1600-talets början

De här avbildade stämplarna har hämtats från Arvid Hedbergs arbeten Bokbindare – bokförare i Sverige 1500–1630 (Stockholm 1914) och Stockholms bokbindare 1500–1700, del 1 (Stockholm 1949), samt från Isak Collijn, ”En grupp svenska bokband med plattstämplar avbildande nordiska helgon”, i Nordisk Tidskrift för Bok– och Biblioteksväsen, 1933 s.171–185.

 

Stämplarna är ordnade efter typ av stämplar med enkelstämplar först, plattstämplar och rullstämplar därefter. Inom grupperna är de ordnade typologiskt: människor, djur (även fabeldjur) och sist växter. Den relativt omfattande samlingen växtrankor är delvis uppställd kronologiskt, istället för strikt motivmässigt.

 

Under bilderna anges vilken bokbindare som använt stämpeln, och under vilka år, allt enligt Hedberg eller Collijn.

 

Förkortningen ”Tänkeb” på de följande sidorna syftar på Stockholms stads tänkeböcker, och ”fig” på figur med åtföljande nummer enligt Hedbergs sista arbete.

 

Stämplarna har i första hand använts av bokbindare som varit verksamma i Stockholm under de perioder som anges nedan i kronologisk ordning:

 

Siffridh bokbindare (1590-talet till 1501: omkr. 1500)

Kadrin Ingevalzdotter (Kadrin bocha) (Siffridhs änka) (ca 1501-1509)

Corth Stöffvesand (Kadrins nya man) (ca 1509-ca 1520)

Anders (1508)

Per (1515)

Bartolomeus (ca 1523) (tidigare Uppsala)

Hans Pedersson (ca 1534 - ca 1544)

Paul Knufflock (ca 1543-1549, därefter Lübeck)

Henrik Schute (ca 1540-1565)

Larens bokbindare (ca 1547 - ca 1561)

Nils Oloffsson (1564-1627)

Hans Düsterbach (Hans von Wittenberg) (1560-talet - 1591)

Mickel Han (1580-talet - 1618)

Frans bokbindare (1586-1591)

Per Larsson (Stockholm 1582-1603?, trol. Skara 1603? - senast 1615)

Herman Sulcke (1591-1611)

Petter Martinus (1600-1602; 1602-1614 troligen i Växjö)

Christopher Reusner I (1608-1632?)

Henrik Diener (1590-1630?)

Markus Sigfridsson (1608-1645)

Bengt Nilsson (1614-1638)

Lars Oloffsson (Helsing) (1627-1630)

Innehåll:

 

Enkelstämplar

Människor

Bröstbild

Djur

Lejon

Fabeldjur

Växter

Fransk lilja

Hjärtblad

Femblad

Sexblad

Ros

Margerit

Tistel

Andra växter

Plattstämplar

Helgonkungar

Jesus som smärtornas man

Marie bebådelse

Rullstämplar: Människor 1

Människor: Trekvarts- eller halvbild

Allegoriska kvinnofigurer

Bibliska gestalter

Apostlar

Helfigur

Rullstämplar: Människor 2

Huvudbild (inuti cirkel/medaljong)

Änglahuvud

Rullstämplar: Djur

Fabeldjur

Rullstämplar: Växtrankor 1

Rullstämplar: Växtrankor 2

Rullstämplar: Växtrankor 3

Rullstämplar: Växtrankor 4

 

Ändrad 13 april 2009