Bokbandsstämplar från 1500-talet och 1600-talets början

Rullstämplar: Växtrankor (grenranka, blomranka) 1

Fig 9 E Siffridh o Bartolomeus 1490-1540.tif

Fig 12 b Bartolomeus 1520-t.tif

Fig 22 Bartolomeus 1530-t.tif

Fig 18 Bartolomeus 1530-t.tif

Siffridh o Bartolomeus
1490-1540
(fig 9 E)

Bartolomeus
1520-30
(fig 12 b)

Bartolomeus
1530-40
(fig 22)

Bartolomeus
1530-40
(fig 18)

Uppsalabokbindare
1510-20 (enl. Collijn NTBB 1933)

 

 

Fig 42 B Henrik Schute 1550 lodrätt.tif

 

Fig 44 Larens 1540-t lodrätt.tif

 

Fig 56 Düsterbach 1570-t red lodrätt.tif

Fig 62 D Düsterbach 1570-t red lodrätt.tif

 

 

Fig 56 Düsterbach 1570-t lodrätt.tif

Fig 62 D Düsterbach 1570-t.tif

Henrik Schute 1550
(fig 42 B)

Larens
1540-50
(fig 44)

Düsterbach 1570-80
(fig 56)

Düsterbach 1570-80
(fig 62)

 

 

 

Fig 42 C Henrik Schute 1550 lodrätt.tif

Fig 65 Han Tänkeb 1589-92.tif

Fig 67 a Han 1580-t  o Frans 1588.tif

Henrik Schute
1550
(fig 42 C)

Han
Tänkeb 1589-92
(fig 65)

Han 1580-90 o
Frans 1588
(fig 67 a)