Bokbandsstämplar från 1500-talet och 1600-talets början

Rullstämplar: Växtrankor (grenranka, blomranka) 3

Fig 100 Marcus Sigfridsson e 1618 lodrätt.tif

Fig 105 Marcus Sigfridsson.tif

Fig 104 Marcus Sigfridsson e 1618.tif

Fig 120 Marcus Sigfridsson tänkeb 1638.tif

Fig 143 Georg Hornbein 1630-40-t lodrätt.tif

Marcus Sigfridsson e 1618 lodrätt
(fig 100)

Marcus Sigfridsson
Tänkeb 1634-35
(fig 105)

Marcus Sigfridsson
e 1618
(fig 104)

Marcus Sigfridsson Tänkeb 1638
(fig 120)

Georg Hornbein
1630-50 lodrätt
(fig 143 )

 

 

Fig 85 Diener före 1622 senare Hornbein lodrätt.tif

Fig 88 Georg Hornbein 1630-40-t lodrätt.tif

Fig 123 Marcus Sigfridsson 1620-30-t lodrätt.tif

Diener
före 1622
Hornbein senare lodrätt
(fig 85)

Georg Hornbein
1630-50 lodrätt
(fig 88)

Marcus Sigfridsson 1620-40 lodrätt
(fig 123)