Bokbandsstämplar från 1500-talet och 1600-talets början

Plattstämplar

Efter Isak Collijn, NTBB 1933, s.171–185.
Stämplarna användes enligt Collijn i Uppsala omkring 1510-1520.

 

 

    St Erik                                           St Olof                                           St Knut

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildtexter:

         S erice ora p[ro] nobis                   S olaue ora p[ro] nob[is]                   S kanute ora p[ro] nobis

 

 

 

      Jesus som smärtornas man         Jungfru Marias bebådelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Bildtext:

                                                         aue gracia plena d[omi]n]u]s tecum
                                                         O mater dei memento mei