Bokbandsstämplar från 1500-talet och 1600-talets början

Rullstämplar: Människor 1

Trekvarts- eller halvbild

Allegoriska kvinnofigurer (Lucretia, Prudentia; Charitas, Spes, Fides, Justitia)

Fig 35 Knufflock 1544-45 redigerad.tif

Fig 45 Larens 1540-t.tif

Fig 41 Henrik Schute 1550.tif

Fig 62 B Düsterbach 1570-t.tif

Fig 62 C Düsterbach 1570-t.tif

Fig 62 B-C Düsterbach 1570-t hopslagen.tif

Paul Knufflock 1544-45
(fig 35) redigerad

”1521”

”...OCC...”

”LVCRECIA”

Larens
1540-50
(fig 45)

”PRVDEN”

”LVCRECIA”

”1542”

Henrik Schute
1550
(fig 41)

”PRVDENCIA”?

”LVCRECIA”

 

Düsterbach 1570-80
(fig 62 B)

”CHARITAS”

”SPES”

Düsterbach 1570-80
(fig 62 C)

”FIDES”

”IVSTICIA”

Düsterbach 1570-80
(fig 62 B+C) redigerad

 

 

Bibliska gestalter (Paulus, Petrus, Moses, David?)

Fig 14 Bartolomeus 1520-t.tif

Fig 40 Henrik Schute 1550.tif

Bartolomeus
1520-30
(fig 14)

Paulus, Petrus, Moses, David?

 

Henrik Schute
1550
(fig 40)

”DATA EST MI”

”DEFR...”

 

 

 

Apostlar (Matteus, Markus, Lukas, Johannes)

Fig 66 A 2 Han Tänkeb 1576-78, 1584-86,1589-92.tif

Fig 66 A 1 Han Tänkeb 1576-78, 1584-86,1589-92.tif

Fig 70 B Frans 1588.tif

Fig 66 B 2 Han Tänkeb 1589-92.tif

Fig 66 B Han Tänkeb 1589-92.tif

Han
Tänkeb 1576-78, 1584-86,1589-92 (fig 66 A 2)

Oxe/Lukas:

”TV EST PE
TRVS ET”

Han
Tänkeb 1576-78, 1584-86,1589-92 (fig 66 A 1)

Örn/Johannes:

”DATA EST MIHI OMN”

Frans
1588
(fig 70 B)

Oxe?/Lukas:

”TV EST PE
TRVS ET”

Lejon/Markus:

”APPARVIT
BENIGN[I?]”

Ängel?/Matteus:

”[E]CCE ANGN
VS DEI QVI”

Han
Tänkeb 1589-92 (fig 66 B 2)

Örn/Johannes:

”DATA EST · MI
HI OMNS · PO”

Oxe/Lukas:

”[T]VES · PETRVS
[ET] · SVPER · HA”

Han
Tänkeb 1589-92 (fig 66 B 1)

Lejon/Markus:

”APPARVIT BE-NIGNITATE”

Ängel/Matteus:

”ECCE AGN[VS]
DEI QVI TOL[LIT]”

 

 

Helfigur

(Syndafallet, Uppståndelsen, Jesus på korset)

Fig 46 Larens 1540-t.tif

Fig 37 Paul Knufflock 1544-45.tif

Larens
1540-50
(fig 46)

”PECCATVM”

”IVSTIFICATIO”

”SATISFACTIO”

Paul Knufflock
1544-45
(fig 37)

”IVSTIFICACIO”

”SATISFACIO”

”PECCATVM”