Bokbandsstämplar från 1500-talet och 1600-talets början

Rullstämplar: Växtrankor (grenranka, blomranka) 4

 

Fig 75  Per Larsson Skara 1613.tif

Fig 141 Georg Hornbein 1630-40-t lodrätt.tif

Per Larsson, Skara 1613
(fig 75)

Georg Hornbein
1630-40-t lodrätt
(fig 141)