Bokbandsstämplar från 1500-talet och 1600-talets början

Rullstämplar: Växtrankor (grenranka, blomranka) 2

Blomrankor

Fig 74 Per Larsson Skara 1613.tif

Fig 93 Georg Hornbein 1630-40-t.tif

Fig 106 Marcus Sigfridsson.tif

Fig 144 Georg Hornbein 1630-40-t lodrätt.tif

Fig 107 Marcus Sigfridsson 1636.tif

Per Larsson, Skara 1613
(fig 74)

Georg Hornbein
1630-50
(fig 93)

Marcus Sigfridsson
(fig 106)

Georg Hornbein
1630-50 lodrätt
fig 144)

Marcus Sigfridsson 1636
(fig 107)