EdeltidShandskrifter i sverige

Codex Aureus från Canterbury
Kungl. Biblioteket A135

Handskrifter

Här presenteras Sveriges medeltida handskrifter — och medeltida svenska handskrifter i utländska bibliotek. Ett flertal kataloger, med utförliga uppgifter, når man här.

Paleografi - skriftens historia

Paleografi är läran om gamla skrifttyper. Här presenteras skriftens utveckling i Västerlandet, från Antiken till Medeltiden, med tonvikt på skriften i Sverige, dvs. från ca 1100 till ca 1530.

Texter och ordböcker

Länkar till textsamlingar med medeltida texter och ordböcker.

Bokmålning

Något om bokmålningar, med ett urval länkar.

 

Kodikologi handskriftskunskap

Kodikologi är vetenskapen om gamla böckers material, sammansättning och utformning. Utsmyckningen av bokbanden med bokbandsstämplar och pappershandskrifternas vattenmärken hör dit. Det hittar man här.

Typografiskt bihang

Det äldsta trycket på svenska, är ett avlatsbrev från 1489.

 

Det äldsta (kända) trycket som framställdes i Sverige var på latin: Dyalogus creaturarum moralizatus (Skapelsens sedelärande samtal) 1483, utgivet till 500-årsminnet 1983 i ett förnämligt faksimil med kommentarer av John Bernström och med svensk översättning av Monica Hedlund.

Senast ändrad: 1 maj 2011

et Konungx rike som hätir Suerike har producerat böcker i 1000 år. Den här nätplatsen ägnas bara åt de första 500 av dessa, den ljusa Medeltiden, då böckerna ännu var handskrivna. En viktig begränsning är att bara handskrifter från ”Västerlandet” behandlas, det vill säga länder som tillhörde det medeltida påvedömets domäner.