Edeltida handskrifter i sverige

Handskriftsförteckningar och kataloger

En samlad förteckning över medeltida handskrifter i Sverige, och svenska handskrifter i utlandet. Kataloger över några samlingar finns också här. Delvis under utarbetande.

Handskriftssamlingar

Länkar till handskriftssamlingar och bibliotek.

Digitaliserade handskrifter

Länkar till digitala handskriftssamlingar.

 

Handskrifter

Sveriges medeltida handskrifter

En kort presentation.

Ändrad 11 maj 2010