Handskriftsförteckningar och kataloger

Medeltida västerländska handskrifter i Sverige

 

Generalförteckning över Sveriges medeltida handskrifter och svenska medeltida handskrifter i utländska bibliotek (preliminär version, PDF) - kommer snart

 

 

 

Kataloger över särskilda samlingar

 

Sverige: Sveriges medeltida laghandskrifter (PDF) - kommer snart

Kungliga biblioteket, Stockholm, Isländska handskrifter: Katalog öfver Kongl. bibliotekets fornisländska och fornnorska handskrifter utarbetad af Vilhelm Gödel på grund av storleken delad i tre delar (PDF):
1.
Pergamenthandskrifter
2.
Pappershandskrifter i folioformat
3.
Pappershandskrifter i kvart och mindre format, register

Lund, Universitetsbiblioteket: St Laurentius Digital Manuscript Library - Medieval Manuscripts at the Lund University Library (till hemsidan)

Strängnäs, domkyrkobiblioteket: Aminson, Henrik, Bibliotheca templi cathedralis Strengnesensis … (1863-1864) (PDF)

Uppsala universitetsbibliotek, C- samlingen: Mittelalterliche Handschriften der Universitätbibliothek Uppsala

Uppsala universitetsbibliotek, Isländska handskrifter: Katalog öfver Uppsala universitets biblioteks fornisländska och fornnordiska handskrifter utarbetad af Vilhelm Gödel (PDF)

 

 

Utländska bibliotek med svenska handskrifter

 

Se Generalförteckningen överst på denna sida.