Heliga Birgitta

”Birgittaautograferna”

Här återges två blad som är ansedda som de enda bevarade originaluppteckningarna av heliga Birgittas egen hand. Uppenbarelserna är skrivna på papper och kan ha tillkommit under Birgittas vistelse i Rom (1349-1373).

 

Bilderna förstoras om du klickar på dem. I ramen upptill på sidan finner du länkar till translittereringar av de fornsvenska texterna, samt översättningar till nusvenska. Bilderna av bladen och Bertil Högmans radrätta translitterering av texterna, en normaliserad fornsvensk version samt översättningarna till nusvenska, återfinns också i den här pdf-filen: Birgittaautograferna.

 

Bertil Högman har gett en utförlig presentation av bladen i Heliga Birgittas originaltexter, utg. Bertil Högman, Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 58 (90), 1951 (2009). Bilderna är fotograferade av Kungl. Biblioteket.

 

Den långa uppenbarelsen, Fjärde bokens fyrtionionde kapitel, angår påven och missförhållanden inom kyrkan. Den är skriven på två hopsydda pappersblad.

Den korta uppenbarelsen, Revelationes extravagantes åttionde kapitlet, riktar sig till en grupp personer som uppmanas att vända sig till sin kung, Magnus (Eriksson), och få honom att göra bot och bättring.