Codex Aureus från Canterbury
SKB A135

Bokmåleri

De medeltida bokmålningarna skiljer sig från nästan all annan medeltida konst som bevarats till våra dagar på ett avgörande sätt: Bokmålningarna är i mycket större omfattning opåverkade. De ger därmed en föreställning om hur andra lämningar, till exempel kyrkornas väggmålningar och skulpturer, en gång har sett ut.

En totalinventering av bokmålningarna i de medeltida handskrifterna i svensk ägo har bedrivits under några år. I väntan på att projektets resultat blir offentligt, finns här några länkar till utländska webbplatser.

Många bibliotek har lagt ut ”Highlights”, oftast i form av enstaka bilder ur några handskrifter: sådant hittas lätt med ett vanligt sökprogram på webben. Länkarna nedan är som regel något mera utförliga.

Edeltida handskrifter: bokmalningar