De äldsta bevarade bladen
ur en bok på svenska

(fragment av Äldre Västgötalagen)

Här nedan återges de två blad som är de äldsta bevarade resterna av en handskrift på svenska. Bladen, med format på ca 14x9 cm, kan troligen dateras till 1200-talets första hälft. De ägs numera av Kungliga biblioteket (signum B 193). Bilderna på bladen, med en presentation av dem, samt återgivning och översättning av deras text, finns i den här pdf-filen: De äldsta fragmenten av Äldre Västgötalagen. Bilderna förstoras om du klickar på dem.

Hem

Foto: Kungliga biblioteket, Stockholm