Bakgrund: Latinskriften utanför Sverige

Merovingisk skrift

Merovingisk skrift är en sammanfattande benämning på ett antal efterantika skriftvarianter som utvecklades i nuvarande Frankrike, med centrum bl.a. i Lyon och Corbie. Ägde bestånd från 500-talet till slutet av 700-talet, och ersattes av den karolingiska skriften.

Corbie (Bischoff):

abcdefghiKlmNopqrs ©tuxyz

Luxeuil (Bischoff):

abcdefghiKlmNopqrs ©tuxyz

· Fyrlinjesystem

· Förhållandet x-höjd / längd:

· <a> är öppet upptill, och kan påminna om två <c>

· <g> har en ögla

Skrifterna kännetecknas av långt driven användning av sammanbindningar och ligaturer, vilket gjorde skrifterna dekorativa men samtidigt svårlästa. Det öppna <a> förekommer också i vissa (tidiga) varianter av den karolingiska minuskeln, men formen användes inte längre, när den den karolingiska skriften kom till Sverige.

 

Senantika och tidigmedeltida skrifter 5