Bakgrund: Latinskriften utanför Sverige

Beneventana

En syditaliensk skrift som uppstod på tidigt 700-tal, fulländades på 900-talet, och ägde bestånd in på 1200-talet. Dess centrum var från början det berömda klostret Montecassino, senare även Bari och Benevento. Med sina kraftiga grundstreck och i förhållande till dessa ytterst fina hårstreck, jämte tvära brott - brytningar - påminner skriften till framställningssättet om gotisk textualis. Bokstavstyperna har sitt ursprung i förkarolingisk skrift, och har därför ofta mera gemensamt med halvuncialer och insulär minuskel, än med karolingiska och gotiska skrifttyper.

Kurialstil och ”påveminuskel”

Kurialstilen, eller snarare stilarna, leder sitt ursprung tillbaka till den romerska kursiven. Stilen utbildades i Ravenna och Rom i kanslier knutna till kejsare, biskop och påve under 700-talet, och utvecklades till en ”yngre kurialstil” vid slutet av 900-talet, som ägde bestånd in på 1100-talet.

Under 1000- och 1100-talen utvecklades bland annat från kejsarkansliets diplomskrift, en speciell brevskrift, ”påveminuskeln”, vid den påvliga kurian. Denna påveminuskel eller nya kurialstil kom att påverka också de skrifttyper som användes i böcker.

Senantika och tidigmedeltida skrifter 7