Bokstavsterminologi

Bokstävernas anatomi-2.tif

 

 

Bokstävernas anatomi-1.tif

 

* anslutning: den punkt där två linjer möts, t.ex. grundstrecket och ansvällningen/bågen på n.

*e-linje: den linje som går genom (den mellersta) tvärstapeln på e och E

abbreviatur: se förkortningstecken

Á-höjd/Å-höjd: avståndet från baslinjen till Á-linjen

allografem: variant av grafem, se detta ord

anfang = initial: bokstav som inleder en text eller ett textavsnitt och som är framhävd genom sin storlek och ibland färg och utsmyckning

Áp-höjd/Åp-höjd:avståndet från bottenlinjen till Á-linjen

bakstreck: streck draget uppifrån ner mot höger: \, t.ex. hårstreck på A och X.

baslinje: den linje bokstäverna (utan underhäng) står på

bottenlinje: den linje som bokstäver med underhäng når ner till

duktus: antalet streck, deras ordning och riktning, som används för att skriva en enda bokstav

fyrlinjesystem: bokstäverna står på baslinjen och de flesta når upp till x-linjen (aceimnorstuvwx), men några går över den och har staplar som når topplinjen (bdðfhkl), och några har underhäng som når ner till bottenlinjen (gjpqy), en bokstav sträcker sig mellan topp- och bottenlinjerna (þ).

gemen (pl. gemener): typografisk term, småbokstav (jfr minuskel):
abcdðefghijklmnopqrstþuvwxyzåäæöøœ

H-höjd: avståndet mellan baslinjen och topplinjen

hårstreck: jfr tvärstreck

initial = anfang: bokstav som inleder en text eller ett textavsnitt och som är framhävd genom sin storlek och ibland färg och utsmyckning

kursiv skrift: skrift avsedd för snabb och löpande skrift och som därför har förenklad duktus och ett reducerat antal pennlyftningar (e. Derolez)

ligatur: två eller fler bokstäver som sitter ihop (t.ex. , ), ofta så att de har en del gemensam (t.ex. Æ, Œ)

majuskel (pl. majuskler): paleografisk term, "storbokstav", bokstav i tvålinjesystem, jfr versal 2

minuskel (pl. minuskler): paleografisk term, "småbokstav", bokstav i fyrlinjesystem, jfr gemen

mittband: området mellan baslinjen och x-linjen

seriff: ett litet dekorativt streck som lagts till streckens slut på en bokstav

sir: dekorativt hårstreck

snedstreck: streck draget uppifrån ner mot vänster: /, t.ex. grundstreck på A och X.

stapel: i minuskelskrift den del av grundstrecket som når över x-linjen, t.ex. på b, h, l.

textskrift: den vanliga skriften; typografterm: brödtext.

tvålinjesystem: alla bokstäver står på baslinjen och når upp till topplinjen (ABCDEFGH ...)

underhäng: den del av grundstapeln som når under baslinjen, t.ex. på p, q.

utmärkningsskrift: skrift som avviker från den vanliga textskriften, t.ex. genom sin form (majuskel i minuskelskrift), avvikande färg eller streckning (extralinjer dragna genom bokstavskroppen, ibland i avvikande färg).

versal (pl. versaler): 1) paleografisk term, bokstav som inleder versrad

versal (pl. versaler): 2) typografisk term, storbokstav, jfr majuskel
ABCDÐEFGHIJKLMNOPQRSTÞVXYZÅÄÆÖ،

x-höjd: höjden på x